Kategoriarkiv: fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

När du hyr en lokal, en lägenhet eller ett kontor är det inte du som hyresgäst som äger fastigheten eller det du hyr utan betalar för att nyttja den. Den som är ansvarig eller ägaren för fastigheten kallas för fastighetsförvaltare, och den yrkesrollen kan i sin tur delas in i olika typer av förvaltning. Dessa brukar vara främst teknisk, administrativ samt administrativ ekonomisk förvaltning. Teknisk förvaltning kan också kallas för fastighetsskötsel. Förutom olika typer av förvaltning finns det såklart också olika typer av fastigheter som ägs av förvaltare. Inom kategorin bostadsfastighet finns det förslagsvis lägenheter och semester bostäder. Vissa hyresvärdar bor kanske långt ifrån deras semester bostäder eller deras lägenheter, eller så kan det vara så att de har flera bostäder som gör att de inte kan sköta alla själva. Därför kan det vara effektivt med en eller flera fastighetsförvaltare som sköter detta åt hyresvärden.

De andra kategorierna är kommersiella fastigheter, industrifastigheter och till sist fastigheter för särskilda ändamål som exempelvis sportarenor, teatrar, skolor och universitet. Kommersiella fastigheter kan vara allt från köpcenter till kontor, restauranger och hotell. Industrifastigheter omfattar till exempel bilfabriker, tillverkningsanläggningar och lagerlokaler.

Uppgifter och ansvarsområden

Som förvaltare för industrifastigheter behöver du se till att fastigheter följer olika bestämmelser och regler som finns gällande bygge. Andra ansvarsområden för fastighetsförvaltare kan vara att samla hyran, genomföra besiktningar på fastigheter, utföra och koordinera reparationer, och även göra bolånebetalningar. Fastighetsförvaltaren behöver även stå för hyresvärdens räkning, gällande kommunikationen till hyresgästen. Förvaltare behöver även ha kontakt med driftspersonalen och det ingår att se till att alla som använder lokalen eller fastigheten trivs, vilket bland annat sker genom att se till att viktiga funktioner i fastigheterna fungerar. Ekonomin och underhållsarbete behöver även skötas på ett bra sätt för att alla ska trivas och vara nöjda. Som redan nämnts, finns det olika typer av yrkesroller inom fastighetsbranschen och just fastighetsförvaltning. Teknisk förvaltning är en av dem, och med den rollen har man ett ansvar för olika tekniska system som finns i fastigheterna men även olika projekt kopplade till just dessa. Denna yrkesroll kräver teknisk kompetens samt förståelse för olika tekniska driftsystem och moderna energikällor bland annat. Alltså behöver en teknisk fastighetsförvaltare ansvara för reparationer och underhåll på och i de olika fastigheterna och se till att uppvärmning, städning och olika typer av driftsarbeten sköts.

Den som sköter den ekonomiska förvaltningen har ansvar för minst lika många områden, dock gällande ekonomin såklart. Budgeten och dess uppföljning är ett av områdena, men även förhandling kring kontrakt och hyrorna för olika lokaler. Ytterligare ansvar kan vara bokföring, skattefrågor och liknande. För denna yrkesroll behövs kompetens och intresse för arbetsledning, ekonomi men även en del teknik. Den ekonomiska förvaltningen kan precis som den övriga förvaltningen kring fastigheter vara mycket effektiv och tidsbesparande då någon annan sköter de ekonomiska frågorna åt dig, vilket gör att du som exempelvis privatperson eller bostadsrättsförening kan lägga tid på annat.