Byggkonjunkturen i Sverige är fortsatt dämpad

Enligt en rapport från Sveriges Byggindustrier är byggkonjunkturen i Sverige 2019 fortsatt dämpad. Rapporten talar om att vi i Sverige går mot en lågkonjunktur vilket bland annat beror på att bruttoinvesteringarna är fallande. 2020 förväntas också bli ett svagt år vad gäller byggande av nya bostäder i Sverige.

Bostadsproduktionen minskar

Det är ingen nyhet att bostadsproduktionen i Sverige inte håller den takt som många önskar. När bostadsproduktionen är låg minskar även bostadsinvesteringar. I Stockholmsregionen hade produktionen av bostäder år 2019 halverats sedan 2017. 

Men det finns fortfarande investeringar som fungerar som något av en motvikt. Det läggs resurser på infrastrukturen och man har ökat anläggningsinvesteringar. Men detta räcker inte för att stärka byggkonjunkturen.

En bromsad BNP-tillväxt

Just nu bromsas BNP-tillväxten i Sverige. Faktum är att vi befinner oss i en period som kan ses som unik rent historiskt. Nyproduktionen av bostäder faller. Samtidigt överstiger landets resursutnyttjande den ekonomi som ligger till grund för dem.

I och med att man inte bygger nytt i en högre takt då hushåll också håller igen leder det till en BNP-tillväxt som bromsas in. Det här är faktorer som ses som indikationer om att vi nu rör oss mot en lågkonjunktur.

Det byggs mindre överlag

Det är inte bara byggandet av lägenheter som har minskat. Det byggs också mindre av småhus och villor. Både bostadsrätter och hyresrätter minskar i nyproduktion. Men även om det byggs nya hyresrätter är det viktigt att komma ihåg att det överlag finns ett större intresse för redan existerande hyreslägenheter eftersom dessa är billigare att hyra än de nyproducerade.

Plattare

Obalansen får också betydelse

Att nyproduktionen av bostäder inte möter det behov som finns får betydelse. Obalansen kan inte rättas till snabbt och den kan påverka både priser och själva byggandet. Bostadsprojekt tar lång tid. De ska planeras innan man ens kommer till själva bygget. Med stor efterfrågan på bostäder och långsammare nyproduktion kan priserna på befintliga bostäder skjuta i höjden markant.

Lägre sysselsättning inom byggindustrin

Under 2019 kom högkonjunkturen inom byggindustrin till ett slut. Under kommande år förväntas lägre sysselsättning inom bygg- och anläggningsbranschen. Det kan röra sig om flera tusen jobb som försvinner.

Lågkonjunkturen syns tydligt i siffrorna men allt ser inte dystert ut. Lokalinvesteringar har ökat en aning under 2019. Sveriges Byggindustrier har kommit med förslaget att regeringen ser över gällande amorteringskrav för att motverka nedgången.

Med tanke på kommande år

Redan 2018 gick Boverket ut och talade om att det behövs 600 000 nya bostäder fram till 2025. Det betyder omkring 80 000 nya bostäder per år. Detta har inte skett under 2019 och lär inte ske under 2020 med nuvarande byggtakt.

Resultatet är att alltfler som behöver bostad inte kommer att finna en. Det här är ett allvarligt problem som kan ses i ett större perspektiv. Bostadsmarknaden hänger ju ihop med andra viktiga områden som jobb och tillväxt. Därmed är nuvarande byggkonjunktur ett tecken om att vi går mot tider som kan bli riktigt svåra i flera aspekter.