Fastighetsförvaltning

När du hyr en lokal, en lägenhet eller ett kontor är det inte du som hyresgäst som äger fastigheten eller det du hyr utan betalar för att nyttja den. Den som är ansvarig eller ägaren för fastigheten kallas för fastighetsförvaltare, och den yrkesrollen kan i sin tur delas in i olika typer av förvaltning. Dessa brukar vara främst teknisk, administrativ samt administrativ ekonomisk förvaltning. Teknisk förvaltning kan också kallas för fastighetsskötsel. Förutom olika typer av förvaltning finns det såklart också olika typer av fastigheter som ägs av förvaltare. Inom kategorin bostadsfastighet finns det förslagsvis lägenheter och semester bostäder. Vissa hyresvärdar bor kanske långt ifrån deras semester bostäder eller deras lägenheter, eller så kan det vara så att de har flera bostäder som gör att de inte kan sköta alla själva. Därför kan det vara effektivt med en eller flera fastighetsförvaltare som sköter detta åt hyresvärden.

De andra kategorierna är kommersiella fastigheter, industrifastigheter och till sist fastigheter för särskilda ändamål som exempelvis sportarenor, teatrar, skolor och universitet. Kommersiella fastigheter kan vara allt från köpcenter till kontor, restauranger och hotell. Industrifastigheter omfattar till exempel bilfabriker, tillverkningsanläggningar och lagerlokaler.

Uppgifter och ansvarsområden

Som förvaltare för industrifastigheter behöver du se till att fastigheter följer olika bestämmelser och regler som finns gällande bygge. Andra ansvarsområden för fastighetsförvaltare kan vara att samla hyran, genomföra besiktningar på fastigheter, utföra och koordinera reparationer, och även göra bolånebetalningar. Fastighetsförvaltaren behöver även stå för hyresvärdens räkning, gällande kommunikationen till hyresgästen. Förvaltare behöver även ha kontakt med driftspersonalen och det ingår att se till att alla som använder lokalen eller fastigheten trivs, vilket bland annat sker genom att se till att viktiga funktioner i fastigheterna fungerar. Ekonomin och underhållsarbete behöver även skötas på ett bra sätt för att alla ska trivas och vara nöjda. Som redan nämnts, finns det olika typer av yrkesroller inom fastighetsbranschen och just fastighetsförvaltning. Teknisk förvaltning är en av dem, och med den rollen har man ett ansvar för olika tekniska system som finns i fastigheterna men även olika projekt kopplade till just dessa. Denna yrkesroll kräver teknisk kompetens samt förståelse för olika tekniska driftsystem och moderna energikällor bland annat. Alltså behöver en teknisk fastighetsförvaltare ansvara för reparationer och underhåll på och i de olika fastigheterna och se till att uppvärmning, städning och olika typer av driftsarbeten sköts.

Den som sköter den ekonomiska förvaltningen har ansvar för minst lika många områden, dock gällande ekonomin såklart. Budgeten och dess uppföljning är ett av områdena, men även förhandling kring kontrakt och hyrorna för olika lokaler. Ytterligare ansvar kan vara bokföring, skattefrågor och liknande. För denna yrkesroll behövs kompetens och intresse för arbetsledning, ekonomi men även en del teknik. Den ekonomiska förvaltningen kan precis som den övriga förvaltningen kring fastigheter vara mycket effektiv och tidsbesparande då någon annan sköter de ekonomiska frågorna åt dig, vilket gör att du som exempelvis privatperson eller bostadsrättsförening kan lägga tid på annat.

Områden i Stockholm

Stockholm är Sveriges största stad, med en hel del typiska landmärken men även passande områden att bosätta sig med familj eller sitt företag och verksamhet. Allt från Solna och Bromma i väst till Östermalm och Lidingö i öst, för att inte tala om Södermalm och Nacka i syd. Medan innerstan kanske bjuder mer på fastigheter för kontor, butiker och lägenheter, består orter som Lidingö och Nacka mer utav bostadsområden och villaområden.

Lediga lokaler på Kungsholmen

De som bor och lever på Kungsholmen i Stockholm säger att det är den finaste stadsdelen. Här ser man söder mälarstrand med sina ståtliga fasader där Münchenbryggeriet reser sig med sin klassiska tegelstensfasad. En trevlig promenad till city gör det bekvämt och nära till citys shopping. De som jobbar på kontor har nära till pittoreska små specialbutiker och ett bra urval av restauranger, både för lunch och middag. Söker man lediga lokaler på Kungsholmen annonseras de bästa lokalobjekten ut i nischaktörer som Nextor hellre i de stora riksportalerna Bovision och Hemnet.

I Solna finns boende och kontor

Solna är en kommun i Stockholms län och det som är speciellt med denna del av staden är att det finns en stor variation av fastigheter. Det finns villaområden, lägenhetsfastigheter, kontor samt butikslokaler. Ta till exempel Solna Business Park, som har ett brett utbud av kontorslokaler där tvärbanan går förbi och kan ta en till Solna Centrum. Längs med bilvägen går dessutom bussar. I Solna går det även att hitta det stora och välkända köpcentrumet Mall of Scandinavia mellan Hagalund och Frösunda.

Butiker på Östermalm och villor på Lidingö

Rör vi oss österut på motsatta sidan av Stockholm kommer vi till Östermalms stadsdel och till slut Lidingö. Eftersom att Östermalm tillhör innerstaden finns det färre eller inga villaområden alls, och istället fler lägenheter och kontorsfastigheter. Östermalm erbjuder dessutom allt som en innerstad bör göra, det vill säga bra restauranger, kaféer, picknick- och sportfältet på Gärdet och såklart en del barer samt klubbar. Längst bort finns även de två hamnarna, Frihamnen och Värtahamnen där man kan ta sig ändå till Åland, Sankt Petersburg eller Riga. Nära Värtahamnen ligger Ropsten, buss- och tågstation som kan ses som en knutpunkt till Lidingö. Alltså ännu mer österut. Från Ropsten går det att antingen ta bussen genom Lidingöbron eller också ta Lidingöbanan som även den går hela vägen till Lidingö. Väl på ön finns det en massa villaområden och såklart även ett centrum.

Södermalm och Nacka

Söderut ligger Södermalm och Nacka som går att likna med Östermalm och Lidingö på en del sätt. Södermalm klassas som ett innerstadsområde och har precis som Östermalm massor av goda restauranger och kaféer. Södermalm är däremot kanske lite mer känt för de många barerna och det nattliga livet. Självklart har även Södermalm parker såsom Tantolunden eller Högalidsparken, som inte alls ligger långt ifrån en av stränderna som denna del av Stockholm bjuder på. Det finns Söder Mälarstrand men även Tanto strandbad. Åker man till Södermalms östra del så kan man även checka-in för Viking Line för att ta sig till Åland från terminalen. Runt terminalen går Folkungagatan som kan ta dig över Danviksbron för att komma ut ur storstaden och till de många villaområdena som finns utanför, vid Sickla och till slut Nacka som går att likna med Lidingö.

Obligatorisk ventilationskontroll

I de flesta fastigheterna ska en OVK besiktning, eller en obligatorisk ventilationskontroll göras regelbundet för att visa att klimatet inomhus i en fastighet samt dess ventilation fungerar som det ska. Denna typ av kontroll behöver göras av en kontrollant, där denna person även ska ge förslag till hur energiöverföringen kan minskas utan att det påverkar inomhusmiljön på något negativt sätt. Den som ansvarar för att OVK besiktningen utförs när den ska är ägaren av fastigheten, exempelvis en Brf (bostadsrättsförening). Denna person väljer sedan en certifierad kontrollant, som nämnts ovan. När OVK besiktningen är gjord bör det finnas ett protokoll hos kommunens byggnadsnämnd, där samtliga besiktningar ska finnas med. Det finns ett stort antal bolag som är certifierade att utföra OVK i Malmö och Skåne, vilka man lätt hittar på tjänster som exempelvis besiktigaste.se eller liknande.

När ska de göras?

Den första OVK besiktningen ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk, för att sedan göras med tre eller sexårs mellanrum. Anledningen till att det behöver göras tre eller sex år emellan beror på vilken typ av ventilationssystem och byggnad det gäller. De byggnader som bör utfärda en OVK besiktning var tredje år är följande: förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Detta gäller oavsett typ av ventilationssystem. Även flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader behöver OVK besiktas var tredje år, när de har FT- och FTX-ventilation. De sistnämnda byggnaderna behöver en OVK besiktning var sjätte år om de istället har ventilationssystemen S-, F-, och FX-ventilation. Sedan finns det även de byggnader som endast behöver en OVK besiktning, och det gäller en- och tvåbostadshus som har FX-, FT-, samt FTX-ventilation.

Vad de olika ventilationssystemen innebär

S-ventilation står för självdragsventilation och innebär att ventilationen sker utan fläktar och istället justeras med hjälp av ett ventilationsflöde mellan luften utomhus och inomhus. F-ventilation betyder att frånluftsflödena och ventilationen är styrda genom fläktar. Skillnaden med denna typ av ventilation med den självdragsstyrda är att man här tar in luften genom vädringsfönster eller ventilation och inte dörrspringor och övriga läckor. Sedan kommer FT-ventilationen som egentligen är samma sak som F-ventilationen, förutom att här är både till- och frånluftsflödena fläktstyrda. FX-ventilationssystemet är däremot olikt, då detta system är kompletterat med en värmepump som kyler ner frånluften och sedan återvinner värmen genom en så kallad värmeväxlare. Denna återvunna värmen kan sedan användas till exempelvis varmvatten. Man kan kalla FX-ventilationssystemet för F-ventilation med värmeåtervinning. Till sist, FTX-ventilation som kan beskrivas som ett FT-system fast med värmeåtervinning. Alltså har både FX- samt FTX-ventilationen en värmeåtervinnings funktion.

Kontrollområden vid en OVK besiktning

Vid en OVK besiktning är det kvalitén i luften som ska kontrolleras, och mer exakt att ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som lätt kan spridas vidare i byggnaden. Kontrollanten ska dessutom kontrollera att skötselanvisningar och instruktioner finns tillgängliga på ett enkelt sätt tillsammans med att ventilationssystemet fungerar på det tänkta sätt. Den första OVK besiktningen kräver dessutom att egenskaperna och funktionen hos ventilationssystemet är överens med de föreskrifter som finns. Detta gäller även vid återkommande besiktningar. Vid nästkommande besiktning ska kontrollanten också undersöka om det finns några åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i det specifika ventilationssystemet och som självfallet inte försämrar klimatet inomhus. Om det finns några förslag från kontrollanten är det ändå alltid fastighetsägarens beslut om dessa förslag ska genomföras eller ej. När OVK besiktningen är gjord har till slut kontrollanten två uppgifter, där den första är att skriva ut ett protokoll där resultatet av besiktningen presenteras. Där ska eventuella brister eller också fel i ventilationen visas, och sedan ska protokollet undertecknas av kontrollanten för att sedan lämna ut ett exemplar till ägaren av byggnaden, och till slut ett till byggnadsnämnden. För att de som bor eller använder byggnaden ska veta om att en besiktning har skett ska ett intyg sättas upp inuti byggnaden med uppgifter kring när den gjordes, resultatet och sedan datumet för nästkommande OVK besiktning.

Ägaren och kommunen

Som redan nämnts är det byggnadens ägare som har ansvaret att åtgärda de eventuella bristerna som finns och upptäckts vid OVK besiktningen. Kraven som finns på ventilationssystemen finns dessutom med i bygglagstiftningen och därför är det mycket viktigt att ägaren av byggnaden ser till att allt fungerar och håller den önskvärda standarden. Den som har ansvar över byggnadens ägare är i sin tur kommunens byggnadsnämnd, som ska se till att ägaren sköter de skyldigheter som den besitter för OVK besiktningar.

Fastigheter i Malmö

Malmö är en av Sveriges största städer och dessutom den snabbast växande storstaden. Det finns många anledningar till det och en är att Malmö är en stor handelsstad, och gränsar grannlandet Danmark och dess huvudstad Köpenhamn, som ligger tvärs över Öresundsbron. Som redan nämnts växer staden mycket snabbt och folk flyttar väll eventuellt även ut till de mindre orterna som exempelvis Lomma, Svedala, och Vellinge. I närheten av Malmö finns dessutom den livliga och stora studentstaden Lund. I samband med befolkningstillväxten i storstaden växer även antalet kommersiella fastigheter på olika ställen. De flesta går att finna närmast hamnen, vilket även ligger mycket nära Malmös centralstation. Även vid Gamla Staden finns det en del, som exempelvis Hyresbostäder i Malmö AB och Malmö Cityfastigheter AB. Båda dessa är fastighetsförvaltare för olika typer av fastigheter, som bland annat flerfamiljs- och kommersiella fastigheter. Exempelvis har Hyresbostäder i Malmö AB en fastighet i området Djupadal som ligger i västra Malmö, som är en del av Limhamn. Detta område är populärt och ses som ett välmått bostadsområde. Lägenheterna är i hög standard och har antingen balkong eller uteplats. Dessutom har de en kontorsfastighet i centrala Slottsstaden nära Kronprinsen. Denna fastighet byggdes däremot om till lägenheter vid 2013 och idag står kommunen inskrivet i ett så kallat blockavtal, som innebär att det är dem som sköter de olika in- samt utflyttningarna.

Kontorsfastigheter

För företag eller liknande som söker kontor finns Volito Fastigheter AB som har en del kontorsfastigheter nära Skeppsbron. Fastigheten är modern och är förutom en kontorsfastighet även en bostadsfastighet. Med Skeppsbron i närheten förenas de centrala delarna av staden med dess kustlinje samt universitetsområdet. Även den inre hamnen, Västra hamnen och Nyhamnen. Dessutom finns en hel del andra kontorsfastigheter. Omgivningen är full av vanlig stadsmiljö såsom butiker, bostäder, museer och liknande. Eftersom att centralstationen ligger nära är det enkelt att ansluta sig för tåg, buss, och taxi. Det finns även massor av restauranger och kaféer i närheten, samt parkområden för den som vill ta någon promenad i de lite lugnare delarna av staden.

Butikslokaler

Volito Fastigheter AB erbjuder även en del butikslokaler i Gamla Staden , Skeppsbron och Gustav Adolfs torg. Vid Gamla Staden ligger ena fastigheten precis intill Stortorget och Lilla torg, som kan ses som en av deras bäst belägna fastigheter. Fastigheten består av sex plan där det finns ett varierat utbud med större butikslokaler intill gatan men även lokaler på de övre våningarna. På Gustav Adolfs torg ligger ännu en butikslokal som utgöra mittpunkten för gågator och shoppingbutiker. Denna lokal är ritad av den kände arkitekten Erik Lallerstedt och är gjord i vitt och marmor med rum som erbjuder stora insläpp av ljus. Precis som vid de andra ställena finns det gott om butikslokaler runt omkring tillsammans med olika bostäder.

Skånes områden ur fastighetsperspektiv

Skåne är landskapet längst söderut i Sverige. Inom landskapet erbjuds en stor varietet av områden att bo i. Inland som kust, storstad som på landet, områden som passar vissa och andra inte. Här under kommer olika områden i just Skåne diskuteras och redovisas, för att du ska hitta det ställe att bo på som passar dig bäst.

Malmö

Sveriges tredje största stad med en befolkningsmängd på 310 000 (2019) i hela kommunen. Malmö är ett område som erbjuder boende i innerstad, tätort och landsbygd. Det finns allt från villor till lägenheter. Desto centralare, mot Malmö stadskärna, desto fler lägenheter. Rör du dig utåt så finns en del villor och radhus i tätorterna och ut på landsbygden en del sommarvillor och även fasta villor. Malmö har mycket att erbjuda till en stor variation av människor. Det ligger nära till både storstaden Malmö och Lund samt Köpenhamn. Men längs kusten finns även vackra stränder och stora ytor för er som inte gillar att höra vad grannarna håller på med. Medelpriset per såld bostad är 2 500 000 kr vilket understiger medelpriset i Sverige, men överstiger medelpriset i Skåne landskap.

Några av de finare och mer efterfrågade områdena i Malmö är Gamla Staden, Västra Hamnen och Bunkeflostrand. Gamla Staden ligger centralt och är en mysig stadsdel som består av radhusliknande lägenheter. Även Västra Hamnen ligger centralt och där finns även Turning Torso, Sveriges största byggnad som består av både lägenheter och kontor. Bunkeflostrand ligger cirka en mil utanför innerstaden men här finner du vackra stränder och en vacker vy över Öresund. Området består till stor del av villor.

Lund

Lund, en av Sveriges största studentstäder. Sett till Lund kommun ligger hela kommunen på inland, och har därmed ej kust. På grund av Lunds universitets storlek är priserna i staden avsevärt höga då efterfrågan är väldigt hög. Här finns många villor samt en del lägenheter belägna centralt i stadskärnan. Lund kommun sträcker sig långt österut där befolkningstätheten är väldigt liten och villorna större. Det finns mindre tätorter men vacker natur. Lund stad ligger nära kusten västerut, endast någon mil till Lomma och Bjärred. Bostadspriserna i Lund central ligger omkring 3 000 000 kr per bostad såld och i staden bor det 94 000 (2020) och totalt 130 000 i kommunen (2021).

Helsingborg

Välkommen till Sveriges nionde största tätort med 115 000 invånare (2020). Totalt har kommunen 150 000 invånare (2021). Helsingborg är ligger vid västkusten och är staden närmst Danmark i Sverige. Endast 3 750 meter till den danska staden Helsingör. En av Sveriges storstäder som erbjuder mest centralt tätortsboende i radhus och lägenheter men också en del villor centralt samt desto fler villor i utkanten av staden och kommunen. En aktiv stad centralt i landet, nära söderut, utomlands och till huvudstaden. Priset på bostäder ligger omkring 2 200 000 kr per såld bostad vilket understiger medelpriset för Skåne landskap.

Ystad

En av Sveriges sydligaste städer och en väldigt mysig stad. Ystad är en av de äldsta städerna från Sveriges och har varit en vitkig knytpunkt historiskt sett. Idag går många färjor därifrån till Tyskland och Polen. Nära stadskärnan finns mest lägenheter och desto längre ifrån finns idel schyssta villor på landsbygden och med både havsutsikt och havstomter. Det är en vacker kommun med mycket natur och kultur att erbjuda. De flesta bor i staden men det finns många sommarstugor och andra villor utspridda i kommunen. En lugnare stad än de tidigare nämnda. Medelpriset på fastighet ligger på omkring 2 000 000kr per såld fastighet. Totalt bor det ungefär 30 000 personer i kommunen.

Skanör-Falsterbo

Sydsveriges guldgruva, en plats alla bör besöka. Skanör-Falsterbo samt Vellinge och Höllviken erbjuder en vy som man inte kan gnälla över. Här finner du till störst del radhus och villor, av olika storlekar och lägesbilder. Detta områden är ansett att vara en av de finare i hela riket och här finns villor av världsklass. En turistort om somrarna också då det finns magnifika stränder runtom hela udden/ön. Vellinge kommun, som alla dessa orter ligger inom, har en invånarmängd omkring 36 000 (2019). Här finns ingen stad men en tätort och en kommun.

Båstad

Båstad är en av de nordligaste områdena i Skåne landskap. En av Sveriges största turiststäder om somrarna. Hit vallfärdar alla stockholmare och andra nordbor under somrarna för att njuta av västkustens gemytligheter. Båstad har en bra blandning av radhus, villor och lägenheter alla belägna nära varandra då områden är relativt litet. I Båstad kommun bor ungefär 15 000 personer (2020). Båstad erbjuder vackra, långa stränder och massa aktiviteter kopplat till det. Priset är ganska jämt med medelpriset för Skåne landskap.

Kristianstad

En centralt belagt stad känd för sin hockeymedverkan. I Kristianstad finns många lägenheter och aningen färre villor. Det bor ungefär 86 000 personer där (2021). Priset per såld bostad ligger omkring 1 600 000 kr vilket anses ganska billigt för att vara en så pass stor stad/tätort.