Vad innebär totalentreprenad?

Totalentreprenad är en entreprenadform som kan användas för alla typer av byggprojekt, från ishallar till villor. I korthet innebär entreprenadformen att beställaren enbart specificerar byggnadens funktioner, och entreprenören ansvarar för hela utförandet, inklusive kontakten med underentreprenörer.

Många förknippar nog totalentreprenad med stora byggnadsprojekt i första hand, som skolor, ishallar och hyreshus. Men denna entreprenadform är också vanlig när nybyggen av villor beställs. Kataloghus uppförs i allmänhet med en form av totalentreprenad, men man kan även välja att bygga med lösvirke på totalentreprenad. Läs mer om att bygga ett småhus eller en komplementbyggnad med totalentreprenad på https://totalentreprenad-stockholm.net/totalentreprenad-i-nacka/

Totalentreprenad

Två typer av totalentreprenad

Allmänt kan sägas att det finns två typer av totalentreprenad.

  1. Beställaren skriver kontrakt med en hustillverkare som ansvarar för ritningarna och konstruktionen, samt allt material och arbete. Denna typ av totalentreprenad är detsamma som att välja ett kataloghus, även om det naturligtvis går att bygga huset på egen hand också.
  2. Kontraktet tecknas med en byggmästare som köper in materialet som krävs för bygget. Denna form av totalentreprenad ger större möjlighet att påverka husets utseende, och få en mer personlig bostad. En nackdel är att det blir dyrare.

I den här artikeln berättar ett par om sitt val att inte välja ett kataloghus, utan istället låta en arkitekt rita ett hus åt dem. Det går i de flesta fall utmärkt att kombinera arkitektritat med totalentreprenad, men det kan vara en bra idé att låta arkitekten och byggherren göra avstämningar innan arbetet inleds.

Totalentreprenad för fastighetsägare

Det är inte bara privatpersoner som väljer totalentreprenad. Denna entreprenadform är vanlig när byggföretag ska genomföra stora projekt, när kommuner ska bygga skolor, simhallar eller liknande, och när fastighetsbolag ska bygga nya hyreshus eller bostadsrätter. Ett och samma bolag tecknar ofta avtal om totalentreprenad med flera olika byggföretag, beroende på vem som har bäst förutsättningar för att utföra det aktuella uppdraget.