Miljonprogrammet renoveras – vad händer med hissarna?

Många av de fastigheter som uppfördes under miljonprogrammet kommer att behöva renoveras under den närmaste tiden. Det innebär också att många hissar kommer att behöva bytas ut, för att motsvara dagens säkerhetskrav. 

Miljonprogrammet, alltså den satsning på byggande som genomfördes under åren 1965-75, och resulterade i en miljon bostäder, förknippas framförallt med höghusförorter. Sanningen är dock att programmet också omfattade ett stort antal småhus, och låga hyreshus. Nu närmar sig tiden då många av husen ska renoveras. Vissa av dem är så gamla som 50 år, och har inte renoverats under denna period. Det är med andra ord hög tid. 

Miljonprogramshus
“20180327_Kopparangen_Karlslundsomradet_Landskrona_0147” FotoNews Oresund. LicensavtalCC BY 2.0 

När en fastighet ska renoveras måste den också anpassas till dagens säkerhetskrav. Det kan gälla el och brandsäkerhet, men framför allt rör det sådant som finns utanför lägenheten. Ett exempel är hissarna, som används av många i höghus. När en ny hiss, som motsvarar moderna säkerhetskrav, ska installeras måste den gamla rivas och transporteras bort. Detta är inte alldeles enkelt, vilket går att läsa om på https://hisstransporter.se/hisstransport/

Säkerhetskrav på hissar

Boverkets föreskrifter om hissar finns att läsa här. De gäller för person- och varuhissar, men inte för hissar i gruvor, eller för bygghissar. Föreskrifterna som gäller är BFS 2011:12, BFS 2011:6 och BFS 2011:10. 

Det är inte bara när hela hissen byts ut som den ska leva upp till dagens krav. Vid ändring eller byte av exempelvis styrsystem, apparatställ eller inredning ska den utbytta delen leva upp till samma krav som de som ställs på en ny hiss.

Renoveringen av miljonprogrammet

Enligt vissa forskare kommer så många som var femte lägenhet i miljonprogramshusen att behöva renoveras inom en snar framtid. Det rör sig om ungefär 140000 lägenheter runt om i Sverige.
Om du bor i Stockholmsområdet hittar du omfattande statistik över miljonprogramsbyggen i din kommun här.