Kan jag bo kvar när stambytet pågår?

När ett stambyte måste göras går det i princip inte att komma undan det. Görs åtgärden inte i tid kan rören spricka, sättas igen eller börja läcka, vilket ger upphov till kostsamma vattenskador. Många flyttar ut när stambyte utförs i deras lägenhet, men det kan faktiskt gå att bo kvar hemma. 

Många boende fruktar den dagen då det kommer att aviseras att ett stambyte ska utföras. Det är förknippat med mycket besvär, eftersom det inte går att använda badrummet och köket när stammarna byts. När stambyte görs i hyreshus är det vanligt att de boende evakueras, medan boende i bostadsrätt får ordna boende på egen hand. 

Hon bodde kvar hemma under stambytet

Det är dock möjligt att bo kvar hemma under den tid som stambytet pågår. Det kräver dock en del planering, både av utföraren och av den boende. Hem & Hyra skriver om ett exempel i Norrköping. Hyresgästen Susanne var hemma hela dagarna, eftersom hon är sjukpensionär. Hon var hänvisad till toaletter på bottenvåningen i sitt hus, men tyckte inte att det var något stort problem. Värre var det att behöva vänta på hissen för att ta sig upp till lägenheten igen – den användes ju flitigt av hantverkarna. Hon fick också hjälp av hemtjänsten med att bl.a. tvätta håret, och det gick att göra i de badrum som ställdes upp på innergården. Även hantverkarna tyckte att det gick bra att arbeta fastän vissa boende var hemma. Flera av dem försökte också göra de mest oljudsskapande momenten utomhus.

Stambyte i kök

Vad blir hyran efter stambytet?

En annan faktor att ta hänsyn till är att många hyresgäster oroar sig för hyran ska höjas kraftigt efter stambytet. Det blir dock allt vanligare att de boende får vara med och bestämma vilken standard badrum och kök ska återställas till. Det ger en möjlighet att påverka den framtida hyran. Ett område där de boende fått komma med synpunkter är Mariehem i Umeå.